Er det et marked for gjærbasert protein?

På oppdrag fra NMBU og Foods of Norway har konsulentselskapet Menon kartlagt og analysert markedet for gjærbasert encelleprotein. Rapporten gir en god oversikt over det arbeidet som gjøres med proteinkilder i dag, samt gir en vurdering av markedspotensialet til blant annet gjærbasert encelleprotein, som er det Foods of Norway jobber mest med.

Ventet vekst

I 2018 var det globale markedet for gjærbasert encelleprotein på omtrent 15 milliarder norske kroner, noe som utgjør om lag 4 prosent av det globale markedet for proteinråvarer som inngår i fôr. Ifølge Menon sine prognoser vil dette markedet passere 30 milliarder kroner i 2035. Økt fokus på bærekraft, restriksjoner på bruken av antibiotika og utvikling av ny teknologi gjør at markedet er ventet å vokse, og at denne typen proteinråvare vil stige i pris.

Bedre sluttprodukt

Global utvikling av teknologi og industriell fremstilling av encelleprotein viser at det er reelle markedsmuligheter i dette. Nøkkelen til suksess ligger i å kunne utvikle kostnadseffektive løsninger som kan konkurrere med eksisterende fôringrediensprodukter. Dette vil igjen sikre sluttprodukter med høyverdige egenskaper som bidrar til bedre dyrehelse, lavere totale fôrkostnader eller som har tydelige fortrinn i utvikling av merkevare og kvalitetssystemer som tilfredsstiller forbrukeres og myndigheters krav til redusert klimaavtrykk.

Rapporten finner du her.

Published 9. March 2020 - 13:19 - Updated 9. March 2020 - 13:28